top of page
Anker 1

Studieaanbod 2de graad

Binnen de vernieuwde structuur van het secundair onderwijs zijn de studierichtingen ingedeeld in een matrix. De matrix bestaat uit domeinen en finaliteiten. Per domein zijn er studierichtingen binnen de verschillende finaliteiten. De doorstroomfinaliteiten bereiden de leerlingen voor op het verder studeren en het behalen van een academische of professionele bachelor. Bij de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit wordt de nadruk gelegd op een brede en algemene vorming. De domeingebonden doorstroomfinaliteit is meer toegespitst op een bepaald studiedomein. De studierichtingen binnen de dubbele finaliteit bereiden de leerlingen voor op het verder studeren en het behalen van een professionele bachelor of op de arbeidsmarkt. Bij de arbeidsmarktgerichte finaliteit worden de leerlingen voorbereid op de arbeidsmarkt. 

Onderstaande tabel geeft het studieaanbod op i-MaS weer. Voor een overzicht van alle studierichtingen binnen de scholengemeenschap van Sint-Quintinus kan u hier terecht.

 

bottom of page