top of page
Top

 Sport

De studierichting 'Sport' situeert zich in het domein SPORT. Het is een theoretisch-praktische opleiding in de dubbele finaliteit. Doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het hoger onderwijs of een graduaatsopleiding is de bedoeling. Ze biedt in een sportcontext inzichten uit de domeinen wetenschappen (anatomie & fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen) en psychologie. Daarnaast vormt ze leerlingen in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om de motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen.

Profiel
  • Je wil concrete situaties bestuderen.

  • Je leert graag door het praktische te koppelen aan het theoretische.

  • Je gaat enthousiast concrete uitdagingen aangaan.

  • Je hebt een goede conditie en sport graag.

  • Je bent een teamspeler.

  • Je toont interesse in verschillende sporten.

  • Je leert hoe bewegingswetenschappen, anatomie, fysiologie en toegepaste fysica een connectie hebben met sport.

  • Je wil bijleren over het psychologische aspect van sporten en beweging.

Toekomst

Je kan in het hoger onderwijs doorstromen naar een professionele bachelor, vooral in de sportbegeleidingssector. Daarnaast is de studierichting sterk verwant met de studierichting ‘Sportbegeleiding’ van de derde graad

bottom of page