top of page
Top

 Sport

De studierichting 'Sport' situeert zich in het domein SPORT. Het is een theoretisch-praktische opleiding in de dubbele finaliteit. Doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het hoger onderwijs of een graduaatsopleiding is de bedoeling. Ze biedt in een sportcontext inzichten uit de domeinen wetenschappen (anatomie & fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen) en psychologie. Daarnaast vormt ze leerlingen in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om de motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen.

Profiel
  • Je wil concrete situaties binnen de sportcontext bestuderen.

  • Je leert graag door praktische sportsituaties te koppelen aan theoretische en wetenschappelijke inzichten.

  • Je leert hoe anatomie, fysiologie en toegepaste fysica een connectie hebben met sport.

  • Je bent sportief aangelegd en toont interesse in een brede waaier van sport- en bewegingsactiviteiten.

  • Je beschikt over een goede, fysieke conditie en voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan verschillende individuele, interactieve en ritmische bewegingsactiviteiten.

  • Je durft bewegingsactiviteiten op een verantwoorde en enthousiaste manier begeleiden.

  • Je leert werken met verschillende doelgroepen (kleuters en lagere schoolkind).

Toekomst

Je kan in het hoger onderwijs doorstromen naar een professionele bachelor in de sport-, sociale, pedagogische en wetenschappelijke sector. Daarnaast is de studierichting sterk verwant met de studierichting ‘Sportbegeleiding’ van de derde graad.

bottom of page