top of page
logo school.png

i-MaS is de school waar jij welkom bent en 

waar jij centraal staat. 
Een school in een
mooie en groene omgeving
Met een
uitgebreide sportinfrastructuur 

en een bloeiend gemengd internaat
De weg die jij en je ouders kiezen, willen wij graag
samen met jou

bewandelen zodat je je volledig kan ontplooien

Elk schooljaar kiezen wij ook een jaarthema waar we dan doorheen het hele schooljaar elke dag, maar ook met projecten, extra muros activiteiten extra aandacht aan schenken. 

Tijdens het schooljaar 2023 - 2024 is het jaarthema
Een hart van goud voor iedereen

Jaarthema2324.png
bottom of page