top of page
Top

Sport

In het domein SPORT vinden we studierichtingen terug waarin sport en bewegen centraal staan. Leerlingen komen er in contact met verschillende bewegingsdomeinen. Ze verwerven inzichten om hun technische en motorische vaardigheden te verbeteren en uit te breiden rekening houdend met hun eigen lichamelijke grenzen en mogelijkheden. De leerlingen worden ook uitgedaagd om een veilige, gezonde en actieve levensstijl te ontwikkelen en te behouden. Zij leren er in onder meer sportgerelateerde contexten communicatieve en sociale vaardigheden zoals samenwerken, elkaar helpen, fair play tonen, afspraken en regels naleven…

In het 3de en 4de jaar bieden wij de studierichtingen 'Sportwetenschappen' (doorstroomfinaliteit), 'Sport' (dubbele finaliteit) en 'Beweging en sport' (arbeidsmarktgerichte finaliteit) aan. In het 5de jaar en het 6de jaar bieden wij de studierichtingen 'Sportwetenschappen' (doorstroomfinaliteit), 'Sportbegeleiding' (dubbele finaliteit) en 'Beweging en sport' (arbeidsmarktgerichte finaliteit) aan. Meer informatie over de specifieke studierichtingen kan je hieronder bij de verschillende jaren bekijken. 

bottom of page