top of page

De wereld verandert snel! Daarom is het belangrijk dat elke jongere op het einde van zijn schoolloopbaan over voldoende sleutelcompetenties beschikt om te kunnen functioneren in deze snel veranderende maatschappij en om zichzelf ten volle te kunnen ontplooien. Levenslang leren en ontwikkelen is het motto (Figel, 2006).

 

Om maximaal in te zetten op deze ontwikkeling krijgen alle leerlingen van de eerste en tweede graad (uitgezonderd de lln uit de studierichting Organisatie & Logistiek een ipad en alle leerlingen van de derde graad een laptop in bruikleen van de school. Deze tool zal worden ingezet tijdens de les, het huiswerk, de examenperiode en de vrije tijd. 

Klik op één van onderstaande infobrochures voor meer informatie omtrent de iPad, laptop of het ICT-protocol.

bottom of page