De wereld verandert snel! Daarom is het belangrijk dat elke jongere op het einde van zijn schoolloopbaan over voldoende sleutelcompetenties beschikt om te kunnen functioneren in deze snel veranderende maatschappij en om zichzelf ten volle te kunnen ontplooien. Levenslang leren en ontwikkelen is het motto (Figel, 2006).

 

Om maximaal in te zetten op deze ontwikkeling krijgen alle leerlingen van de eerste en tweede graad (uitgezonderd de lln uit de studierichting Organisatie & Logistiek een ipad en alle leerlingen van de derde graad een laptop in bruikleen van de school. Deze tool zal worden ingezet tijdens de les, het huiswerk, de examenperiode en de vrije tijd. 

Klik op één van onderstaande infobrochures voor meer informatie omtrent de ipads, laptops of het ICT-protocol.

Infobrochure_ipad_2022_2023
Infobrochure_laptop_2022_2023
ICT_protocol
1/1