top of page

Waarom kiezen voor i-MaS?

Degelijk onderwijs

 • Gevarieerd uitdagend studieaanbod

 • Optimale leer- en ontwikkelingskansen

 • Vakoverschrijdend leren werken: gezondheids-, verkeers-, milieueducatie, sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin

 • Goede voorbereiding op het hoger onderwijs

 • Eigentijdse infrastructuur

 • Digitaal leerplatfrom Smartschool - Geïntegreerde informatie- en communciatietechnologie -
  ICT-atelier

 • Activerende werkvormen

Sportieve uitdaging

 • Professionele sportinfrastructuur: sporthal, atletiekstrook,
  buitensportvelden, turn- en polyvalente zalen

 • Keuzepakket extra uren sport in de eerste graad

 • Uitdagende sportstage voor sportrichtingen

 • Extra oefenmomenten voor de sportdisciplines

 • Deelname aan sportwedstrijden, Dwars Door Hasselt, ...

 • Klascompetities in verschillende sporttakken

 • Ski- en snowboardstage

Warme begeleiding

 • Dynamisch en enthousiast team

 • Onthaaldagen bij de start van het nieuwe schooljaar

 • Deskundige leerlingbegeleiders

 • Leren leren en remediëren

 • Taalondersteuning

 • Naschoolse studie

Talenten ontdekken

 • Focus op jouw kunnen en passie

 • Kennismaken met verschillende interessedomeinen
  en studierichtingen

 • Studiekeuzebegeleiding

 • Leerondernemingen, werkplekleren, stages, inleefdagen

 • Deelname aan Olympiades

Een kijk op de wereld

 • Interessante leeruitstappen: stadsverkenningen,
  bedrijfsbezoeken, ...

 • Culturele activiteiten: musea, theater, Franse film, ...

 • Zeeklassen in het eerste jaar

 • Reizen voor de derde graad: Parijs, Italië

 • Fairtrade-school

 • Solidariteitsacties

Waarden en normen

 • Iedereen uniek

 • Respect voor elkaar, omgaan met elkaar

 • Wellevendheid

 • Verantwoordelijkheisdzin

 • Openheid en verdraagzaamheid

 • Christelijk geïnspireerd

 • Doelgerichte samenwerking met de
  leerlingenraad en ouderraad

bottom of page