top of page
Top

Sportwetenschappen

De studierichting 'Sportwetenschappen' situeert zich in het domein SPORT. Het is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit, met als doel de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar een academische of professionele bacheloropleiding. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Daarnaast legt ze de focus op het streven naar motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen. De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.

Profiel
  • Je toont inzicht in complexe leerinhouden.

  • Je kan vlot verbanden leggen.

  • Je kan logisch redeneren.

  • Je kan analytisch en inzichtelijk denken.

  • Je hebt een feeling voor biologie, fysica en chemie.

  • Je bent sportief aangelegd.

  • Je toont interesse in een brede waaier van sport- en bewegingsactiviteiten.

  • Je beschikt over een goede, fysieke conditie en voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan verschillende individuele, interactieve en ritmische bewegingsactiviteiten.

Toekomst

‘Sportwetenschappen’ is een breed algemeen vormende doorstromingsrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding, vooral in de wetenschappelijke richtingen. Je hebt ook vlot toegang tot andere opleidingen.

bottom of page