top of page
Top

Beweging en sport

Nieuw!

De studierichting 'Beweging en sport' situeert zich in het domein SPORT. Het is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Deze studierichting heeft tot doel de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ze vormt leerlingen in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. Leerlingen leren ook om verantwoordelijkheid op te nemen voor (het onderhoud van) sportterreinen en infrastructuur in diverse contexten. Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om de motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen. Wist je dat deze opleiding voordien niet bestond en dus helemaal nieuw is?

Profiel
  • Je leert graag in de concrete praktijk.

  • Je wil geleidelijk aan meer zelfstandigheid opbouwen.

  • Je gaat graag een concrete uitdaging aan.

  • Je hebt een goede conditie en sport graag.

  • Je bent een teamspeler.

  • Je toont interesse in verschillende sporten.

  • Je leert de verschillende doelgroepen kennen in het begeleiden van sport- en spelactiviteiten.

Toekomst

‘Beweging en sport’ is sterk verwant met de studierichting ‘Beweging en sport’ van de derde graad.

bottom of page