top of page
Top

Beweging en sport

De studierichting 'Beweging en sport' situeert zich in het domein SPORT. Het is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Deze studierichting heeft tot doel de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ze vormt leerlingen in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om de motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen. Wist je dat deze opleiding voordien niet bestond en dus helemaal nieuw is?

Profiel
  • Je leert vanuit theoretische inzichten hoe je diverse sport- en spelactiviteiten kan begeleiden in de praktijk.

  • Je leert met verschillende doelgroepen werken (kleuters en lagere schoolkind).

  • Je wil geleidelijk aan meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen opbouwen.

  • Je gaat graag een uitdaging aan en je hecht belang aan een gedisciplineerde werkhouding.

  • Je sport graag en toont interesse in verschillende sport- en bewegingsactiviteiten.

  • Je beschikt over een goede, fysieke conditie en voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan verschillende individuele, interactieve en ritmische bewegingsactiviteiten.

Toekomst

‘Beweging en Sport’ is een goede voorbereiding op de gelijknamige studierichting van de derde graad. Na het 6e jaar krijg je, naast je getuigschrift, de beroepskwalificatie 'sport- en spelleider'. Je krijgt ook de kans tot het behalen van het diploma ‘Hoger redder’. Na het 6e jaar kan je tewerkgesteld worden op de arbeidsmarkt als animator, zwembadredder, polyvalent medewerker in een sportdienst, begeleider van sport- en spelactiviteiten.

bottom of page