top of page
Top

Economische wetenschappen

De studierichting 'Economische wetenschappen' situeert zich in het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE.  Het is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze richting heeft als doel leerlingen succesvol te laten doorstromen naar een academische of professionele bacheloropleiding. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Profiel
  • Je toont inzicht in complexe leerinhouden.

  • Je kan vlot verbanden leggen.

  • Je kan logisch redeneren.

  • Je leert vlot.

  • Je kan wiskundige begrippen en concepten gebruiken.

  • Je kan kritisch nadenken.

  • Je hebt interesse in (bedrijfs)economische concepten.

  • Je wil deze concepten in verband brengen met de maatschappij.

Toekomst

‘Economische wetenschappen’ is een breed algemeen vormende doorstromingsrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding, vooral in de economische en taalkundige richtingen. Je hebt ook vlot toegang tot andere opleidingen.

bottom of page