top of page
Top

Organisatie en logistiek

De studierichting 'Organisatie en logistiek' situeert zich in het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE.  Het is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Profiel
  • Je leert graag in de concrete praktijk.

  • Je wil geleidelijk aan meer zelfstandigheid opbouwen.

  • Je gaat graag een concrete uitdaging aan.

  • Je krijgt inzicht in de goederen- en informatiestroom in een onderneming.

  • Je kan duidelijk en klantvriendelijk communiceren.

  • Je hebt interesse in onthaal- en verkoopactiviteiten.

  • Je leert doelgericht met de computer werken.

  • Je wil gerichte opdrachten in organisatie en logistiek uitvoeren.

Toekomst

'Organisatie en logistiek’ is sterk verwant met een aantal studierichtingen in de derde graad binnen de domeinen ‘logistiek' en ‘onthaal, organisatie en sales’.

bottom of page