top of page
Top

Biotechnologische STEM-wetenschappen

De studierichting 'Biotechnologische STEM-wetenschappen' situeert zich in het domein STEM. Het is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit met als doel de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar een academische of professionele bacheloropleiding. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. De leerlingen denken mede vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Profiel
  • Je toont inzicht in complexe leerinhouden.

  • Je kan vlot verbanden leggen.

  • Je kan logisch redeneren.

  • Je leert vlot.

  • Je hebt feeling voor wetenschappen.

  • Je zoekt graag verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van biotechnologie, biologie, chemie en fysica.

  • Je vindt het een uitdaging om natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden te bestuderen.

  • Je kan analytisch en inzichtelijk denken.

  • Je wil de processen uit de natuur gebruiken voor mens en samenleving

Toekomst

‘Biotechnologische STEM-wetenschappen’ is een breed algemeen vormende doorstromingsrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding, vooral in de natuurwetenschappelijke richtingen. Je hebt ook vlot toegang tot andere opleidingen.

bottom of page