top of page
Top

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

De studierichting 'Maatschappij- en welzijnswetenschappen' situeert zich in het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN. Het is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit met als doel de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar een academische of professionele bacheloropleiding. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Profiel
  • Je toont inzicht in complexe leerinhouden.

  • Je kan vlot verbanden leggen.

  • Je kan logisch redeneren.

  • Je leert vlot.

  • Je wil op een wetenschappelijke manier naar mens en samenleving kijken.

  • Je hebt interesse in sociologie en psychologie en andere aspecten van het menselijk bestaan.

  • Je wil de mens bestuderen en begrijpen.

Toekomst

Maatschappij en welzijnswetenschappen’ is een breed algemeen vormende doorstromingsrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding, vooral in de humane en welzijnswetenschappelijke richtingen. Je hebt ook vlot toegang tot andere opleidingen.

bottom of page