top of page
Top

Retail management en visual merchandising

De studierichting 'Retail management en visual merchandising' situeert zich in het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE.  Het is een praktisch - theoretische studierichting binnen het beroepssecundair onderwijs. Na dit 7de jaar behalen de leerlingen een diploma van het secundair onderwijs en stromen door naar de arbeidsmarkt. 

Profiel
 • Je leert al doende, eerder dan uit de boeken.

 • Met je handen kunnen en willen werken is belangrijk.

 • Je bent creatief en flexibel.

 • Je leert branche- en productinformatie opzoeken, vergelijken en demonstreren.

 • Je leert werken met praktijkdocumenten.

 • Je krijgt inzicht in de goederen- en documentenstroom.

 • Je krijgt inzicht in de basistaken van een administratief medewerker en een retailmedewerker.

 • Je wilt leren om vlot en foutloos te rekenen en om te gaan met geld en andere betaalmiddelen.

 • Je wilt het koopgedrag van klanten leren begrijpen. Je leert hen adviseren en service verlenen.

 • Je krijgt een diepgaande ICT-vorming met aandacht voor  blindtypen, tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakketten in het kader van een administratieve en retailcontext.

 • Je vindt het een pluspunt dat vlotte communicatie in het Nederlands, Frans en Engels ook op je lesprogramma staat.

 • Je gaat ook regelmatig ‘leren op de werkvloer’.

 • Je leert producten mooi presenteren, zowel in de etalage als in de winkel. Je leert hiervoor op een creatieve wijze kleuren te combineren, decoratieve elementen te maken, enz. Je hebt daarbij zin voor afwerking.

 • Via stages vergroot je je kennis en werkervaring, wat een belangrijke troef kan zijn op de arbeidsmarkt.

Toekomst

De leerlingen in de richting Retailmanagement en visual merchandising behalen het diploma van het secundair onderwijs. Na het zevende jaar zijn zij klaar voor de arbeidsmarkt. Via extra opleidingen bij Syntra of het volwassenenonderwijs kunnen ze de kansen op de arbeidsmarkt nog vergroten. 

bottom of page