top of page
Top

Economie - moderne talen

De studierichting 'Economie - moderne talen' situeert zich in het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE. Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Profiel
  • In het domein ‘Economie & organisatie’ vind je studierichtingen die te maken hebben met het economische, commerciële, juridische en ondernemende aspect van onze samenleving.

  • Je wil met een sociaaleconomische blik naar de eigen omgeving, de onderneming en de wereld leren kijken.

  • Je hebt een brede algemene interesse.

  • Je hebt feeling voor taal, bent communicatief sterk en wil de componenten van het wetenschapsdomein vreemde talen verkennen.

  • Je wil inzicht verwerven in micro- en macro-economische concepten en de werking van ondernemingen.

  • Je kan kritisch en logisch denken.

Toekomst

In de richting ‘Economie-moderne talen’ krijg je een brede algemene vorming waarin je wordt voorbereid op een academische of professionele bacheloropleiding, vooral in taalkundige en economische richtingen. Je hebt ook vlot toegang tot andere opleidingen.

bottom of page