top of page
Top

Economie en organisatie: 3de graad

Binnen het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE bieden wij in het 4de jaar de studierichting 'Economie' (ASO) aan. Dit wordt in het 5de - 6de jaar de studierichting 'Economie - moderne talen' (ASO). Verder kan je in het 4de jaar de studierichting 'Office en retail' (BSO) volgen. Dit wordt in het 5de - 6de jaar de studierichting 'Retail assistant' (BSO). Deze leerlingen kunnen ook nog het 7de jaar 'Retail management en visual merchandising' (BSO) volgen. 

bottom of page