top of page
Top

Sportwetenschappen 

De studierichting Sportwetenschappen situeert zich in het domein SPORT.

 

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuurwetenschappelijke en sportieve vaardigheden. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend en probleemoplossend aan het werk binnen de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen. Ze passen wetenschappelijke inzichten vanuit anatomie & fysiologie en biomechanica toe en voeren technische en tactische bewegingspecifieke competenties op gevorderd niveau uit voor een brede waaier van bewegingsactiviteiten.

Profiel
  • Je hebt een ruime interesse voor wetenschappen en staat positief tegenover sport en beweging.

  • Je beschikt over degelijke competenties voor moderne talen, wetenschappen en wiskunde.

  • Je beschikt over kennis, vaardigheden en attitudes om de brede vorming verder uit te diepen.

  • Je beschikt over voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit verschillende bewegingsgebieden.

  • Je bezit een goede algemene fysieke conditie en bent gemotiveerd om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je sporttechnisch iets minder aanleg of interesse voor hebt.

  • Je moet openstaan om attitudes te willen verwerven om je een levenslange gezonde, fitte en veilige levensstijl eigen te maken.

  • Je kunt grote leerstofgehelen verwerken, structureren en instuderen.

  • Je beschikt over een probleemoplossend vermogen, je bent bereid zelfstandig en onderzoekend te leren, kritisch te denken en onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.

  • Je kunt zowel alleen als in groep leerinhouden verwerven.

Toekomst

‘Sportwetenschappen’ is een breed algemeen vormende doorstromingsrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding, vooral in de wetenschappelijke richtingen. Je hebt ook vlot toegang tot andere opleidingen.

bottom of page