top of page
Top

Beweging en sport

De studierichting Beweging en Sport situeert zich in het domein SPORT.

 

Beweging en sport is een praktisch-sportieve richting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen voeren technische en tactische bewegingsspecifieke competenties op gevorderd niveau uit voor een brede waaier van bewegingsactiviteiten. Specifieke aandacht gaat naar het verwerven van de competenties van ‘Hoger redder’. Ze ontwerpen en begeleiden sport- en spelactiviteiten voor verschillende doelgroepen en staan in voor de voorbereiding en onderhoud van sportinfrastructuur.

Profiel
  • Je leert graag in duidelijk omschreven praktijk.

  • Je wilt geleidelijk aan meer zelfstandigheid opbouwen en je bent bereid om je op zelfstandige basis te verplaatsen naar buitenschoolse opdrachten.

  • Je leert de verschillende doelgroepen kennen in het begeleiden van sport - en spelactiviteiten.

  • Je bent bereid om de handen uit de mouwen te steken. En je durft jouw handen vuil te maken. Dit kadert in functie van het voorbereiden en onderhouden van materiaal en sportinfrastructuur (binnen en buiten).

  • Je gaat graag een duidelijk omschreven uitdaging aan .

  • Je beschikt over voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit verschillende bewegingsgebieden.

  • Je toont interesse in verschillende sporten.

  • Je hebt een goede conditie en sport graag. Merk op dat in deze richting "het zelf sporten" niet het belangrijkste is. Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt via sportgerichte opdrachten.

  • Je durft fouten maken. Maar bovenal ben je bereid uit je fouten te leren en feedback te aanvaarden van leerkrachten.

Toekomst

Na het 6e jaar krijg je, naast je getuigschrift, de beroepskwalificatie ‘sport - en spelleider’. Je kan kiezen voor een naamloos 7e jaar, een specialisatiejaar of je kiest voor een job op de arbeidsmarkt.

bottom of page