top of page
Top

Economische wetenschappen

De studierichting 'Economie' situeert zich in het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE.  Het is een breed algemeen vormende studierichting binnen het algemeen secundair onderwijs. Het is dus vooral een abstract-theoretische studierichting die de bedoeling heeft om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar een professionele of academische bacheloropleiding in de economische en taalkundige richtingen. 

Profiel
  • Je hebt een brede algemene interesse.

  • Je bent geïnteresseerd in talen en in economie.

  • Je wilt je communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) verder ontwikkelen.

  • Je hebt feeling voor talen.

  • Je wilt graag de actualiteit en het dagelijks economisch leven beter begrijpen.

  • Je hebt interesse voor ondernemen en voor de bedrijfswereld.

  • Je leert de computer en bijhorende software hanteren voor het verwerven van informatie en het verwerken van gegevens.

  • Je bent bereid om zelfstandig en in teamverband te werken.

  • Je leert vlot: je hebt een goed geheugen en je hebt nieuwe leerstof snel onder de knie.

  • Abstract en kritisch denken liggen je wel.

Toekomst

De leerlingen in de richting economie stromen normaal in het vijfde jaar door naar de richting economie - moderne talen, maar ook communicatie en media of sociaal technische wetenschappen behoren tot de mogelijkheden.  Naar verdere studies toe worden ze specifiek voorbereid op een professionele of academische bacheloropleiding in de economische en taalkundige richtingen.

bottom of page