top of page
Top

Office en retail

De studierichting 'Office en retail' situeert zich in het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE.  Het is een praktisch - theoretische studierichting binnen het beroepssecundair onderwijs. Deze richting bereidt de leerlingen voor op de studierichting 'Retail assistant' in het 5de jaar - 6de jaar. 

Profiel
 • Je leert al doende, eerder dan uit de boeken.

 • Met je handen kunnen en willen werken is belangrijk.

 • Je bent creatief en flexibel.

 • Je leert branche- en productinformatie opzoeken, vergelijken en demonstreren.

 • Je leert werken met praktijkdocumenten.

 • Je krijgt inzicht in de goederen- en documentenstroom.

 • Je krijgt inzicht in de basistaken van een administratief medewerker en een retailmedewerker.

 • Je wilt leren om vlot en foutloos te rekenen en om te gaan met geld en andere betaalmiddelen.

 • Je wilt het koopgedrag van klanten leren begrijpen. Je leert hen adviseren en service verlenen.

 • Je krijgt een diepgaande ICT-vorming met aandacht voor  blindtypen, tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakketten in het kader van een administratieve en retailcontext.

 • Je vindt het een pluspunt dat vlotte communicatie in het Nederlands, Frans en Engels ook op je lesprogramma staat.

 • Je gaat ook regelmatig ‘leren op de werkvloer’.

 • Je leert producten mooi presenteren, zowel in de etalage als in de winkel. Je leert hiervoor op een creatieve wijze kleuren te combineren, decoratieve elementen te maken, enz. Je hebt daarbij zin voor afwerking.

 • Via stages vergroot je je kennis en werkervaring, wat een belangrijke troef kan zijn op de arbeidsmarkt.

Toekomst

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Verkoop krijg je het getuigschrift van de derde graad secundair onderwijs. Je kunt doorstromen naar het 7de specialisatiejaar Retailmanagement & Visual merchandising of het 7de specialisatiejaar Verkoop en vertegenwoordiging om het diploma secundair onderwijs te behalen. Op het einde van het specialisatiejaar behaal je naast je diploma ook je attest bedrijfsbeheer. Aanvullende Syntraopleidingen en opleidingen in het volwassenenonderwijs kunnen je kansen op de arbeidsmarkt verhogen.

bottom of page