top of page
Top

Welzijnswetenschappen

De studierichting 'Welzijnswetenschappen' situeert zich in het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN. Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek, biologie. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteren ze over wetenschappelijke theorieën. Ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Profiel
  • Je toont inzicht in complexe leerinhouden en kan vlot verbanden leggen en logisch redeneren.

  • Je wil vanuit een wetenschappelijk begrippenkader naar de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag kijken.

  • Je bent geïnteresseerd in de menselijke anatomie en fysiologie.

Toekomst

Na de derde graad ‘Welzijnswetenschappen’ kan je doorstromen tot onder andere de academische bachelors Sociale gezondheidswetenschappen en Psychologie en pedagogische wetenschappen. In de professionele bachelors zijn dat onder andere Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk, gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), …

bottom of page