top of page
Top

Opvoeding en begeleiding

De studierichting 'Opvoeding en begeleiding' situeert zich in het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN. Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dat alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van mensen met een beperking.

Profiel
  • Je bent geboeid om een wetenschappelijk-theoretische basis te ontwikkelen in verband met (ontwikkelings)psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving.

  • Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis wil je je bekwamen in het pedagogische handelen als toekomstig kinderbegeleider.

  • Verder wil je leren over het begeleiden van mensen met een beperking.

Toekomst

Je kan verder studeren na de derde graad ‘Opvoeding en begeleiding’ in onder andere de professionele bacheloropleidingen Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie), gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Onderwijs…

bottom of page