top of page
Top

Biotechnologische en chemische
STEM-wetenschappen

De studierichting 'Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen' situeert zich in het domein STEM. Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologischwetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Profiel
  • Ofwel ligt je focus op de levende natuur als wetenschapsdomein.

  • Ofwel eerder op de ontwerpwetenschappen.

  • Het technisch proces, van probleemstelling over ontwerp tot en met de realisatie en het bijsturen ervan, staan centraal in het technologisch denken, ontwerpen en uitvoeren.

  • Je wil je verdiepen in onderzoekend en probleemoplossend leren op basis van geïntegreerde STEM.

  • De combinatie van een brede algemene vorming met het wetenschappelijk denken is een uitdaging voor je.

  • Je wil conceptueel nadenken vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Toekomst

‘Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen’ in de derde graad is een breed algemeen vormende doorstromingsrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding, vooral in de wetenschappelijke richtingen. Je hebt ook vlot toegang tot andere opleidingen.

bottom of page