top of page
Top

Techniek wetenschappen

De studierichting 'Techniek wetenschappen' situeert zich in het domein STEM. Het is een praktisch-theoretische studierichting binnen het technische secundair onderwijs die de bedoeling heeft om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in alle wetenschappelijke studierichtingen. 

Profiel
  • Je bent uitgesproken geïnteresseerd in wiskunde en wetenschappen.

  • Je bent ook sterk in deze vakken.

  • Je bent leergierig en hebt een gezonde werkkracht.

  • Je studeert graag en vlot.

  • Je werkt thuis elke dag voldoende en zelfstandig voor school.

  • Je wenst in je opleiding graag een ruim aanbod aan practica waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid.

  • Je gaat zelf graag op onderzoek om bepaalde wetten uit de theorie te testen in de praktijk. De onderzoekende houding wordt in de practica aangeleerd.

  • In de derde graad bereidt de taalcomponent je voor op het lezen van vakliteratuur en begrijpen van handleidingen.

  • Je leert de computer en bijhorende software hanteren voor het verwerven van informatie en het verwerken van gegevens.

Toekomst

Verder studeren is eigenlijk het normale vervolg na de derde graad. Indien je motivatie en doorzettingsvermogen toont, liggen alle wetenschappelijke studierichtingen op bachelorniveau binnen de mogelijkheden. Voor de wiskundig en wetenschappelijk sterke leerlingen is een master mogelijk

bottom of page