top of page
Top

Sociale en technische wetenschappen

De studierichting 'Sociale en technische wetenschappen' situeert zich in het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN.  Het is een theoretische studierichting binnen het technisch secundair onderwijs die tot doel heeft om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.

Profiel
 • Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij.

 • Je bent sociaal voelend en creatief.

 • Je wil graag sociale activiteiten leren organiseren.

 • Je zet je in en verwerft de leerstof gemakkelijker op een praktische manier dan louter theoretisch uit de boeken.

 • Je bent leergierig en hebt een gezonde werkkracht.

 • Je werkt thuis zelfstandig elke dag voldoende voor school.

 • De vakken natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en voeding vind je boeiend:
  - in natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica) verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie.
  - in sociale wetenschappen bestudeer je menselijk gedrag, omgaan met rechten en plichten, verkennen en illustreren van de diversiteit tussen mensen.
  - het technisch aspect van de opleiding uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

 • Je leert tijdens de labo’s eenvoudige proeven doen.

 • Je leert de computer en bijhorende software hanteren voor het verwerven van informatie en het verwerken van gegevens.

Toekomst

De leerlingen in de richting sociale en technische wetenschappen worden voorbereid op een professionele bachelor in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector. Verder sluiten een aantal Se-n-se opleidingen zoals leefgroepwerking, tandartsassistente en internaat werking goed aan bij deze opleiding. 

bottom of page