top of page
Top

Sportwetenschappen 

De studierichting Sportwetenschappen situeert zich in het domein SPORT. Het is een breed algemeen vormende studierichting binnen het algemeen secundair onderwijs. Het is dus een abstract-theoretische studierichting die de bedoeling heeft om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar een academische of professionele bacheloropleiding. Uiteraard zorgen de zes uren sport in de 3de graad voor een sportieve invalshoek in de richting 'Sportwetenschappen'. 

Profiel
 • Je hebt een ruime interesse voor wetenschappen en staat positief tegenover sport en beweging.

 • Je beschikt over degelijke competenties voor moderne talen, wetenschappen en wiskunde.

 • Je beschikt over kennis, vaardigheden en attitudes om de brede vorming verder uit te diepen.

 • Je vindt het aanleren van nieuwe bewegingen en het samen leren bewegen belangrijk.

 • Je hebt een goed lichaamsbesef en een positieve mentaliteit om je zowel sociaal als sportief in te zetten.

 • Je wilt leren om je eigen mogelijkheden en beperkingen te leren kennen en hiermee om te gaan.

 • Je bezit een goede algemene fysieke conditie en bent gemotiveerd om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je sporttechnisch iets minder aanleg of interesse voor hebt.

 • Je moet openstaan om attitudes te willen verwerven om je een levenslange gezonde, fitte en veilige levensstijl eigen te maken.

 • Je kunt grote leerstofgehelen verwerken, structureren en instuderen.

 • Je beschikt over een probleemoplossend vermogen, je bent bereid zelfstandig en onderzoekend te leren, kritisch te denken en onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.

 • Je kunt zowel alleen als in groep leerinhouden verwerven.

Toekomst

De leerlingen in de richting sportwetenschappen worden specifiek voorbereid op een academische of professionele bacheloropleiding in toegepaste medische, paramedische of bewegingswetenschappen. Ook heeft de leerling vlot toegang tot andere opleidingen.

bottom of page