top of page
Top

Taal en communicatie

De studierichting 'Taal en communicatie' situeert zich in het domein TAAL EN CULTUUR.  Het is een theoretische studierichting in het technisch secundair onderwijs met als doel de leerlingen te laten doorstromen naar een professionele bacheloropleiding. In deze studierichting staan communicatie, organisatie, digitale vaardigheden en media centraal. 

Profiel
 • Je beschikt over een degelijke basis voor Nederlands en moderne vreemde talen.

 • Je hebt een ruime interesse voor de maatschappij en de actualiteit.

 • Je volgt nieuwigheden en trends op in de media.

 • Je hebt sterke interesse voor het werken met ICT en moderne communicatiemiddelen.

 • Je hebt voeling met grafische vormgeving. Je leert presentaties maken, brochures, affiches en websites.

 • Je wilt je verder verdiepen in de communicatievaardigheden en je wilt die toepassen in verschillende contexten.

 • Je wilt je voorbereiden op studie en beroepen waar contact met mensen centraal staat, zowel mondeling als via modern mediagebruik.

 • Je kunt flexibel inspelen op snel wijzigende trends.

 • Je durft een gefundeerde mening formuleren en respectvol delen met anderen.

 • Je hebt belangstelling voor samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.

 • Je bent sociaal en vlot in de omgang.

 • Je leert een bedrijf of organisatie een positieve uitstraling geven.

 • Je leert kritisch omgaan met informatie.

 • Je hebt zin voor initiatief en je bent een teamspeler.

Toekomst

De leerlingen in de richting communicatie en media worden specifiek voorbereid op professionele bacheloropleiding zoals communicatiemanagement, marketing, journalistiek, eventmanagement, officemanagement, rechtspraktijk, lerarenopleiding, ... . Kortom een studierichting waar communicatie, organisatie en media belangrijk zijn. 

bottom of page