top of page
Top

Economie en organisatie: 3e graad

Binnen het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE bieden wij de studierichtingen 'Economie - moderne talen' (doorstroom finaliteit) en 'Onthaal, organisatie en sales' (arbeidsmarktgerichte finaliteit) aan.  

bottom of page