i-MaS Instituut Mariaburcht - S.O. - Hasseltsedreef 115 - 3512 HASSELT (STEVOORT) - tel 011 31 15 17 - info@ i-mas.be

Troeven

Maak kennis met onze school waar elk van de volgende troeven centraal staat !

Degelijk onderwijs     

 • Gevarieerd uitdagend studieaanbod
 • Optimale leer- en ontwikkelingskansen
 • Vakoverschrijdend leren werken: gezondheids-, verkeers-,
  milieueducatie, sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin
 • Goede voorbereiding op het hoger onderwijs
 • Eigentijdse infrastructuur
 • Digitaal leerplatfrom Smartschool – Geïntegreerde informatie-
  en communciatietechnologie – ICT-atelier
 • Activerende werkvormen

Een warme begeleiding

 • Dynamisch en enthousiast team
 • Onthaaldagen bij de start van het nieuwe schooljaar
 • Deskundige leerlingbegeleiders
 • Leren leren en remediëren
 • Taalondersteuning
 • Naschoolse studie

Ontdekkingstocht van je talenten

 • Focus op jouw kunnen en passie
 • Kennismaken met verschillende interessedomeinen
  en studierichtingen
 • Studiekeuzebegeleiding
 • Leerondernemingen, werkplekleren, stages, inleefdagen
 • Deelname aan Olympiades

Sportieve uitdagingen

 • Professionele sportinfrastructuur: sporthal, atletiekstrook,
  buitensportvelden, turn- en polyvalente zalen
 • Keuzepakket extra uren sport in de eerste graad
 • Uitdagende sportstage voor sportrichtingen
 • Extra oefenmomenten voor de sportdisciplines
 • Deelname aan sportwedstrijden, Dwars Door Hasselt, …
 • Klascompetities in verschillende sporttakken
 • Ski- en snowboardstage
Een kijk op de wereld

 • Interessante leeruitstappen: stadsverkenningen,
  bedrijfsbezoeken, …
 • Culturele activiteiten: musea, theater, Franse film, …
 • Zeeklassen in het eerste jaar
 • Reizen voor de derde graad: Parijs, Italië
 • Fairtrade-school
 • Solidariteitsacties

Waarden en normen

 • Iedereen uniek
 • Respect voor elkaar, omgaan met elkaar
 • Wellevendheid
 • Verantwoordelijkheisdzin
 • Openheid en verdraagzaamheid
 • Christelijk geïnspireerd
 • Doelgerichte samenwerking met de
  leerlingenraad en ouderraad

Meisjesinternaat

 • Partners in opvoeding voor meisjes tussen 12 en 18 jaar
 • Structuur binnen een warme omgeving
 • Respect voor het unieke in elke leerling
 • Studiebegeleiding
 • Gezellige activiteiten en uitstappen
 • Vriendschap
 • Gevarieerd dagmenu

Schoolvisie

Klik HIER voor een uitgeschreven schoolvisie.