i-MaS Instituut Mariaburcht - S.O. - Hasseltsedreef 115 - 3512 HASSELT (STEVOORT) - tel 011 31 15 17 - info@ i-mas.be

Schoolreglement

Je bent leerling aan onze school geworden en samen met vele andere jongeren wil je groeien en bloeien, en in een christelijke geest wil je kennis en vaardigheden verwerven.

Wij, van onze kant, willen een klimaat scheppen waarin je jouw opvoedingsideaal kan herkennen.

Dit is mogelijk op voorwaarde dat er respect is voor de persoon van de andere en voor ieders eigendom.

Het schoolreglement bestaat uit 3 delen.

  • pedagogisch project en engagementsverklaring
  • het reglement
  • informatie

Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen.

Omwille van het ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school is het schoolreglement grondig gewijzigd.

Het schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 kan je HIER nalezen.