i-MaS Instituut Mariaburcht - S.O. - Hasseltsedreef 115 - 3512 HASSELT (STEVOORT) - tel 011 31 15 17 - info@ i-mas.be

 • iMas_logonaam_RGB

  i-MaS is de school waar jij welkom bent en waar jij centraal staat.

  Een school in een mooie en groene omgeving.

  Met een uitgebreide sportinfrastructuur en een bloeiend meisjesinternaat.

  De weg die jij en je ouders kiezen, willen wij graag samen met jou

  bewandelen zodat je je volledig kan ontplooien.

 • De VZW “Vrij onderwijs Heilig Hart van Maria – BERLAAR” is een schoolbestuur dat aansluit bij de Congregatie van de Zusters van het H. Hart van Maria.
  In mei 2003 werd het vernieuwde congregationele opvoedingsproject officieel voorgesteld onder de titel “Hart van God op aarde zijn”.
  Alle personeelsleden en officiële overlegorganen beschikken over de tekst en ook geïnteresseerde ouders kunnen een exemplaar verkrijgen via de directie.
  De volledige versie is ook te vinden op de website www.zusters-berlaar.be.

  Dit opvoedingsproject legt accenten op:

  • zelfstandigheid in leren en leven bij kinderen en jongeren bevorderen
  • kinderen alle kansen geven en bemoedigen
  • de christelijke boodschap vertalen in het leven van vandaag

  In het schooleigen opvoedingsproject worden deze uitgangspunten verder geëxpliciteerd.

  Onze school heeft een lange geschiedenis.
  Op 9 oktober 1923 startten de Zusters van Berlaar met een landbouwschool in Stevoort: dertien leerlingen schreven zich in.
  In 1956 kwam er een beroepsafdeling met daarnaast een technische richting, “Sociaal technische” genoemd, die meer algemeen vormend onderwijs aanbood.
  In 1960 kwam daar bovendien nog het hoger onderwijs bij met het regentaat “Lichamelijke Opvoeding”, later aangevuld met “Biologie”, en “Bewegingsrecreatie”.
  Als gevolg van de hervorming van het hoger onderwijs verhuisde het regentaat op 1 september 1994 naar Hasselt.
  1972 was het jaar waarin een tweede volledige zesjarige cyclus voor het eerst klaar was: “Techniek-wetenschappen”.
  September 1978 betekende voor ons het begin van het VSO-onderwijs en vanaf dat ogenblik begon de grote doorbraak, zowel voor wat het aantal afdelingen als voor wat het aantal leerlingen betreft.
  Op 1 september 1989 doet de eenheidsstructuur ook in onze school haar intrede zonder onze algemene doelstellingen aan te tasten. Dit ging tevens gepaard met gemengd onderwijs vanaf het eerste leerjaar.