i-MaS Instituut Mariaburcht - S.O. - Hasseltsedreef 115 - 3512 HASSELT (STEVOORT) - tel 011 31 15 17 - info@ i-mas.be

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap.

De schoolraad geeft advies aan en overlegt met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden.

In deze schoolraad situeert zich het zwaartepunt van de formele inspraak op school.

Samenstelling:

een afvaardiging van personeelsleden
afvaardiging van leerkrachten en/of OSP vanuit de pedagogische raad

een afvaardiging van de leerlingen
Michiel Claes (6TW), Cederic Nijssen (6TW)

een afvaardiging van de ouders
Dhr. B. Nijssen, Dhr. T. Vanduffel

een afvaardiging van de lokale gemeenschap
Mw. S. Colson, Mw. M. Liefsoens, Mw. R. Colson (Voorzitter), Mw. S. Vandenborn, Dhr. B. Vanlaer